Hej!
Mitt namn är Oskar Jonsson. 
Jag tecknar och gör grafisk formgivning.
Jag har skrivit två små barnböcker
och jobbar på min tredje. 
Ledig tid ägnar jag åt mina barn och så
tittar jag på fåglar så mycket jag kan! 
Bland det bästa jag vet är att röra mig i naturen i hemmamarkerna.
Därför engagerar jag mig i friluftsliv och
naturvård i min närnatur.